Uluslararası İlahiyat Programı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı

Uluslararası İlahiyat Programı

Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Avusturalya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini (Gymnasium, HTL, HTX vb.) tamamlamış ve toplumun geleceğine yön vermek isteyen öğrencilerin, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde üniversite eğitimi görmelerini amaçlayan bir eşsiz programdır. Almış oldukları köklü İslam İlahiyat eğitimi ve geldikleri ülkenin dil ve kültürüne olan aşinalıklarından elde ettikleri birikimleriyle dini yüksek öğrenimini tamamlayan mezunlar, din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışma imkanı bulabileceklerdir.

Bunun yanı sıra akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerek Türkiye’de gerekse Avrupa üniversitelerinde mastır ve doktora programlarına devam edebileceklerdir.

UİP programı vesilesiyle Türkiye'de ilahiyat alanında üniversite öğreniminden mezun olan gençler birçok alanda çalışma, kendini geliştirme ve hizmet etme imkanı bulabileceklerdir.

Bu program, Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) girişimleri ile 2006 yılında hayata geçirilmiş olup, Kopenhag Din Hizmetleri Müşavirliği, Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından maddi manevi desteklenmektedir.

Programın Amaçları

Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın din hizmeti ve eğitimine ilişkin gittikçe artan ihtiyaç ve talepleri ile Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) yurtdışında yürüttüğü din hizmetlerindeki verimliliğin artırılmasına yönelik düşünceleri, son yıllarda Batılı ülke gündemlerinde İslam ve Müslüman kimliğe dair bir takım eksik veya hatalı tasavvurların neden olduğu gerginlikler birlikte mütalaa edildiğinde, Türkiye'nin İslam İlahiyatı alanında sahip olduğu seçkin ilmi seviye ve Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerini sunumundaki güçlü birikiminin bu ihtiyaç mahallerine Avrupa'da yetişmiş gençlerimiz üzerinden aktarılmasının isabetli ve toplumsal uzlaşmaya ivme kazandırıcı olacağı kanaati hâsıl olmuştur. UİP’in ana hatlarıyla amaçları şunlardır:

1. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın dini, kültürel, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını yakından bilen, her türlü çevre şartlarını ve faktörlerini tanıyan, İslam ilahiyat alanındaki bilimsel donanımlarıyla beklentilere cevap verebilecek şekilde din hizmeti veren,

2. Avrupa’da yetişen yeni nesillere din eğitimini doğru bilgi ve pedagojik yöntemlerle sunabilen,

3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, her türlü konularda rehberlik edecek, İslam dinini ve farklı din ve kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini aktarabilen,

4. Avrupa gündeminde sıkça karşılaşılan İslam ve Müslümanlarla ilgili tartışmalarda ön yargıları giderici, toplumu aydınlatan rasyonel bilgi ve tutumu sergileyen,

5. İslam ilahiyatı başta olmak üzere, din bilimleri ve sosyal alanlarda yüksek standartta akademik çalışma yapabilen; yetenekli, liyakatli ve temsil gücü yüksek elemanların yetiştirilmesidir. 

Programı uygulayan Üniversiteler:
 
  • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- Ankara 
  • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- İstanbul 
  • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- İstanbul 
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- Konya 
  • Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- Bursa 
  • 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi- İstanbul 
  • Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi- Samsun

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız