Vakfımız

Danimarka Türk Diyanet Vakfı

Vakfımız

DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI
 
İyilik ve hayırda yarışmak, Allah yolunda harcamada bulunmak ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak, Kur’ân-ı Kerim’in en çok üzerinde durup teşvik ettiği hususlardandır. Birçok ayet ve hadis, kalıcı olanın, bu tür hayır ve yatırımlar olduğunu bildirmektedir. Kur'ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: "Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça tam hayra erişemezsiniz"(Al-i İmran 92) Bir başka ayette de “…Hayırda yarışın…”(Bakara 148) tavsiyesi yapılmaktadır.
      
İşte bu anlamdaki birçok ayet ve hadisle birlikte Hz. Peygamberin fiili örnekliği, Müslümanlarda kesintisiz hayır işleme bilincini geliştirmiş ve bunun bir sonucu olarak vakıflar ortaya çıkmıştır. Vakıf, kesintisiz hayır bilincinin pratiğe yansımasıdır. Vakıf, ahirete iman etmiş olmanın somut bir göstergesi, bencilliği yenmenin fiili ispatı, paylaşımın en güzel örneği ve Allah sevgisinin belirtisidir. Bu konuda son derece duyarlı olan necip milletimizden bizlere, geçmişte değişik vakıf hizmetlerinin verildiği pek çok tarihi eser miras kalmıştır. Bu gün de milletimiz, atalarından aldığı bu hayır hizmetlerini gittikleri her coğrafyaya taşımaktadır.
   
Danimarka Türk Diyanet Vakfı’da bu şuur ve bilinçle Danimarka’da yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın dini görevlerini yerine getirebilmelerine yardımcı olmak, İslam Dinini öğrenmek isteyenlere doğru bilgi vermek, Danimarka’da yaşayan Müslümanların dini sorularını cevaplandırmak, Müslüman olmak isteyenlere gerekli bilgileri vermek amacıyla 1985 yılında kurulmuştur. Danimarka Türk Diyanet Vakfı hizmetlerini Paul Bergsøesvej 14, 2600 Glostrup adresindeki hizmet binasında yürütmektedir.
 
Vakfın faaliyetleri ile büro iş ve işlemleri Vakıf tüzüğüne uygun olarak Yönetim Kurulu marifetiyle yürütülür. Yönetim Kurulu, normal şartlarda 2 yılda bir toplanan Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2 yıllığına seçilir. Yönetim Kurulunun bütün faaliyetleri 2. yılın sonunda Denetim Kurulu tarafından denetlenir.
 
DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFININ FAALİYETLERİ
 
CENAZE HİZMETLERİ
 
Üye olan vatandaşlarımızdan cenazesini Türkiye’ye naklettirmek isteyenler, Vakıf bünyesinde kurulan Cenaze Fonu’na müracaat etmekte olup, vatandaşlarımızın cenazesi hasta haneden alınıp, Türkiye’de arzu ettikleri yere intikal ettirilmektedir.
 
HAC HİZMETLERİ
 
Vakfımız, Din Hizmetleri Müşavirliği ile işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın usulüne uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hac ibadetini yapmalarını temin noktasında son derece titiz çalışmaktadır.
 
YAYIN HİZMETLERİ
 
Vakfımız; Dini, milli, tarihi, edebi eserlerin yanında gençlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyacı olan Başkanlığımızın bazı yayınlarını Danca’ya tercüme ettirerek derneklerimize ücretsiz vermektedir. Ayrıca Başkanlığımızın takvimlerini temin ederek yine dernekler aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır.
 
DİNİ, KÜLTÜREL ve SOSYAL HİZMETLER
 
Din Hizmetleri müşavirliği ile koordineli çalışan vakfımız; Müşavirliğimizin organize ettiği seminer, konferans, Eğitim ve Bilgilendirme amaçlı gezi, sportif aktiviteler gibi faaliyetlere maddi destek vermekte olup, ayrıca kendi bünyesinde de ilgili faaliyetleri yapmaktadır.
 
ZEKÂT- FİTRE FONU
 
Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği fitre ve zekâtlarını, Türkiye’deki Üniversitelerde okuyan ihtiyaç sahibi gençlerimize ulaştırmak amacıyla 2007 yılında vakfımız bünyesinde Zekât-Fitre fonu kurulmuş ve siz değerli vatandaşlarımızın teveccühleriyle hizmete devam etmektedir.

Aktif Ziyaretçi : 3
Dün Tekil : 254
Bugün Tekil : 34
Toplam Tekil : 926505